Goodbye bolesti zad

Komplexní průvodce
pro boj s bolestí zad

Proč mít tuto knihu

Dnešní uspěchaná doba klade vysoké nároky na výkon. Na svých bedrech táhneme tíhu povinností a často jsme si toho naložili tolik, že to sotva utáhneme. To je jen jedna z možných příčin bolesti zad, ale určitě ne jediná. Tato kniha se zabývá bolestí zad komplexně. Od její příčiny, přes různé druhy bolesti, kdy důvodem může být i vážnější onemocnění, po prevenci a její zmírnění.

čo s bolestí

Trápí mě pravidelně bolesti zad a chci vědět co s tím.

možnosti léčby

Zajímá mě, kdy už jít k lékaři a jaké jsou možnosti léčby.

cviky a postupy

Hledám praktické postupy a cviky proti bolesti zad.

Nahlédnout do knihy

Autoři

Laura

doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Je docentkou klinické psychologie VFN a 1. LF UK v Praze. Založila oddělení somatopsychiky ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a je vedoucí Institutu partnerských vztahů. Dlouhodobě se zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, především psychoonkologií, psychosomatikou, problematikou bolesti, lidských vztahů a sexuálního chování. Publikovala desítky odborných i populárních článků, je samostatnou autorkou několika knih.

Pavelka

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Je ředitelem Revmatologického ústavu, přednostou Revmatologické kliniky 1. LF UK a přednostou subkatedry revmatologie IPVZ. Ve vědecké práci se zabývá především moderní léčbou zánětlivých, revmatických onemocnění. Vyučuje revmatologii v rámci pregraduálního i postgraduálního studia. Je autorem či spoluautorem 20 monografií a více než 580 publikací.

Levitova

PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.

Vzdělává studenty UK FTVS na katedře zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství. Na fakultě pořádá kurzy pro veřejnost na téma kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi a prevence poruch pohybového systému. Současně pracuje v Revmatologickém ústavu jako fyzioterapeut, kde se věnuje lidem s bechtěrevovou nemocí, a touto problematikou se zabývá i ve vědecké činnosti. Spolupracuje se sportovními organizacemi a Českou obcí sokolskou.

Další knihy našeho nakladatelství

Máme doma miminko do dlaně

Knížka je volným pokračováním průvodce pro rodiče předčasně narozených dětí s názvem Maličké miminko. Začíná v období, kdy si již váš malý bojovník vyhrál svůj život a rodiče si ho mohou odnést konečně domů, a podrobně popisuje úskalí péče a vývoje vašeho dítěte.

Poznej muže beze slov

Nová kniha Laury Janáčkové pomůže každé ženě proniknout do skrytých myšlenek muže.